bästasexchatt.se undersökning av kundnöjdhet inom bästa sexchattar i Sverige.

bilden visar 87 procent kundnöjdhet på bästasexchatt.se senaste året.